Mazda3

Terms & Conditions

Persoonlijke gegevens

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is voor Mazda een belangrijke kwestie. Alle persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt volgens de wettelijke bepalingen geldig in de landen waar de websites worden onderhouden. Onze websites kunnen links bevatten naar andere sites, waarvan de inhoud niet onder onze controle valt of niet tot onze bevoegdheden behoort. Mazda is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

 

Persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken

Als u onze websites bezoekt, slaat onze webserver automatisch de naam op van uw internet service provider (ISP), de website van waaraf u ons bezoekt, de websites die u bezoekt en de datum en de duur van uw bezoek. Extra persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u dat wilt, bijvoorbeeld voor registratie, inspecties, wedstrijden of voor het uitvoeren van een contract.

 

Gebruik en openbaring van persoonlijke gegevens en doelstelling

Mazda België zal alle verzamelde persoonlijke informatie gebruiken voor de klantenadministratie en marketing, ook voor de klantendienst. Die gegevens zullen ook worden gebruikt om u te informeren over nieuwe producten en diensten. Uw gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving voor gegevensbescherming en zullen alleen worden doorgeven aan dochtermaatschappijen, bedrijven, agenten en dealers verbonden met Mazda België. Dat gebeurt alleen voor marketing en klantenadministratie, en ook voor de klantendienst.

 

Vrije keuze

We zouden uw gegevens graag gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, en om uw mening te vragen. Uw medewerking is vanzelfsprekend volledig op vrijwillige basis.

 

Veiligheid

Mazda gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die we in bezit hebben, te beschermen tegen toevallige of doelgerichte manipulatie, verlies of vernieling en tegen elke poging van onbevoegden om er zich toegang tot te verschaffen.

 

Wettelijke disclaimer

Let op: Mazda Belgiëbehoudt zich het recht voor om specificaties en uitrusting te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Alle getoonde specificaties kunnen variëren en het is mogelijk dat ze niet beschikbaar zijn in België.

 

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst als u onze websites bezoekt. Het slaat op welke delen van onze websites u hebt bezocht, en hoe lang u er was.

 

Op onze sites gebruiken we zowel eigen cookies als cookies van derden. Onze eigen cookies worden door onze server ingesteld en helpen ons om van pagina tot pagina te bepalen waar u bent. Ze helpen ons ook om de instellingen van uw vorige bezoek(en) op te roepen. Cookies van derden worden ingesteld door andere servers dan die van Mazda. We gebruiken cookies van derden om uw navigatie binnen onze websites bij te houden. Ze worden gemakkelijker uitgeschakeld dan onze eigen cookies.

 

Cookies bewaren geen persoonlijke informatie, en worden gebruikt om anonieme overzichtsstatistieken bij te houden over het gebruik van de site door de bezoekers. Cookies helpen ons om te meten hoe goed onze websites het doen, en om preciezer te weten hoe u als individuele bezoeker de inhoud ervaart.

 

Als u dat wilt, kunt u op elk moment met uw browser alle typen cookies blokkeren, met inbegrip van de cookies van derden. (Gelieve er rekening mee te houden dat sommige functies van onze websites niet werken als cookies niet worden geaccepteerd.)

 

De meeste computers kunnen worden ingesteld om alle cookies te aanvaarden, om u te melden of u een cookie ontvangt, of om alle cookies af te wijzen. De meest voorkomende methoden om voorkeuren voor cookies op pc's in te stellen, worden hieronder in detail uiteengezet. Deze stappen kunnen anders zijn voor Mac-gebruikers, of als uw internetbrowser of browserversie een andere is dan hier vermeld. Als er moeilijkheden zijn, gelieve dan uw computerhandleiding te raadplegen of het hulpnummer te bellen dat in de documentatie van uw computer wordt vermeld.

 

Als u Netscape 6.0 gebruikt:

 1. Klik op Bewerken op de Taakbalk, en daarna op
 2. Voorkeuren...
 3. Klik op Geavanceerd.
 4. Kies Cookies.

 

Als u Internet Explorer 6.0 gebruikt:

 1. Klik op Extra, en daarna op
 2. Internetopties.
 3. Klik op het tabblad Privacy.
 4. Stel uw cursor in op gemiddeld.
 5. Klik op de knop Geavanceerd...
 6. Vink het vakje 'automatische cookieverwerking opheffen' aan en selecteer Accepteren, Blokkeren of Vragen, volgens wat u geschikt acht.

 

Als u Internet Explorer 5.0 of 5.5 gebruikt:

 1. Klik op Extra, en daarna op
 2. Internetopties.
 3. Klik op het tabblad Beveiliging.
 4. Stel uw cursor in op gemiddeld.
 5. Blader tot de zesde optie om te zien hoe cookies worden behandeld door IE5 en verander in Inschakelen, Uitschakelen of Vragen, volgens wat u geschikt acht.

 

Onderstaande privacybeleid en bepalingen hebben betrekking op de Mazda3-campagnewebsite www.newmazda3.com

 

 

Algemene voorwaarden voor het uploaden van afbeeldingen naar de Mazda3-website

Door het uploaden van een afbeelding naar de Mazda3-website verklaart u het recht te hebben om de betreffende afbeelding te gebruiken. Bovendien verklaart u dat eventuele personen die op de afbeelding voorkomen akkoord zijn gegaan met het maken van hun foto en toestemming hebben gegeven voor het bewerken en doorsturen van de afbeelding. U verklaart over alle beeldrechten van de afbeelding te beschikken.

Mazda Motor Europe GmbH is niet aansprakelijk voor de afbeeldingen die via deze website worden gemaakt, bewerkt en doorgestuurd.

 

Privacybeleid van AddThis Social Bookmarking

Uitreksel AddThis-privacybeleid, bijgewerkt tot 07.05.2009:

 

Welke gegevens verzamelen we?

Tijdens het algemeen gebruik van de website, van de diensten die op de website worden aangeboden of van andere opties, zoals verderop vermeld, verzamelen wij persoonlijke en demografische gegevens, informatie over voorkeuren, e-mailadressen en andere persoonsgebonden gegevens ("Persoonsgegevens") van alle gebruikers en bezoekers van de site. Alle gebruikers moeten akkoord gaan met de gehanteerde Servicevoorwaarden die op de website kunnen worden geraadpleegd.

 

Daarnaast verzamelen we gegevens die niet kunnen worden gebruikt om gebruikers te identificeren en die met derden kunnen worden uitgewisseld. Dergelijke niet-persoonsgegevens bestaan grotendeels uit verzamelde gegevens, overzichtsgegevens of andere gebruiksgegevens, zoals statistieken over het totaal aantal gebruikers, informatie over de internetbrowsers van gebruikers en informatie over het gebruik van de vensters, menu's, knoppen en andere opties van de website. Ook verzamelen wij niet-persoonsgegevens over de IP-adressen van gebruikers om problemen met de server op te lossen en onze website te beheren.

 

Tijdens het gebruik van de website kunnen we "cookies" op uw computer aanmaken voor een goed verloop van uw huidige sessie en kunnen wij via deze cookies persoonsgegevens verzamelen om u op de website te herkennen en het gebruik van de site bij te houden voor de doeleinden die volgens dit beleid zijn toegestaan.

 

Personen die persoonsgegevens verstrekken, verklaren dat zij ouder zijn dan 13 jaar. Wij verzamelen en beheren namelijk geen persoonsgegevens van personen van wie bij ons bekend is dat zij jonger dan 13 jaar zijn. Bovendien bevat onze website geen onderdelen die erop gericht zijn om personen jonger dan 13 jaar aan te trekken. De bescherming van de privacy van kinderen is voor ons van groot belang. Indien wij vaststellen dat een gebruiker jonger is dan 13 jaar zullen wij maatregelen nemen om de persoonsgegevens van deze gebruiker uit onze databases te verwijderen en zullen wij er alles aan doen om te voorkomen dat de gebruiker de website gebruikt.

 

Ga naar //www.addthis.com/privacy voor de volledige tekst van het privacybeleid.

 

Product kenmerken en handleidingen

 

Belangrijk bij het gebruik van deze informatie:

 

Wij willen u erop wijzen dat uw voertuig mogelijk niet met alle in de video getoonde functies is uitgerust.

 

Gebruik deze feature nooit tijdens het rijden. Wanneer u als bestuurder dit systeem tijdens het rijden gebruikt, kunt u afgeleid worden en de controle over het voertuig verliezen. Dit kan een ongeval, ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

 

Deze informatie geeft u een beeld van een aantal bijzondere features en functies van uw Mazda. De video's vormen een aanvulling op het handboek om u het duidelijkst uit te leggen hoe u rijplezier beleeft met uw Mazda. De informatie kan echter nooit het Mazda-handboek vervangen.

 

In uw handboek vindt u nadere gegevens over de features, belangrijke veiligheidsinformatie, het rijden bij diverse toestanden van de wegen en over het gebruik en het onderhoud. Het handboek bevat meerdere WAARSCHUWINGEN, VEILIGHEIDSINSTRUCTIES en OPMERKINGEN. Een WAARSCHUWING moet in acht worden genomen omdat het negeren ervan kan leiden tot ernstig letsel of de dood.  Een VEILIGHEIDSINSTRUCTIE moet worden opgevolgd omdat het negeren ervan kan leiden tot lichamelijk letsel en/of schade aan uw voertuig. Een OPMERKING bevat informatie die u vaak kan helpen om uw voertuig beter te gebruiken.

 

Alle assistentiesystemen en functies kunnen geen vervanging zijn voor een correcte rijstijl; de operationaliteit van de systemen kan worden beïnvloed door de verkeerssituatie, de weersomstandigheden en uw rijstijl.

 

Alle informaties, specificaties, foto's en illustraties zijn van toepassing op het moment van publicatie. Mazda behoudt zich het recht voor om de specificaties of het ontwerp zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichtingen te wijzigen.