Mazda3

Privacy Statement

Privacy

 

Mazda Motor Belux respecteert de privacy van zijn bezoekers. Enkel de door u verstrekte gegevens worden opgenomen in ons bestand en gebruikt voor marktonderzoek en klantenbeheer. U heeft recht op inzage en correctie van de informatie die op u betrekking heeft. Behoudens uw verzet kan deze informatie doorgegeven worden aan Mazda verdelers of aan contractuele partners. Briefwisseling in dit verband kunt u richten , Dept. Marketing, Mazda Belux, Blaasveldstraat te 2830 Willebroek . Eenieder die doet blijken van zijn identiteit heeft het recht van toegang tot de gegevens welke op hem betrekking hebben. U kan deze gegevens kosteloos en zonder enige motivering raadplegen, alsook kan U zich tegen het gebruik daarvan verzetten en desgevallend om verbetering van onjuiste informatie verzoeken.

U kan ons hiertoe contacteren of contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op volgend adres Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162 , 2830 Willebroek. U kan tevens het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen op het e-mailadres of zich per gewone post richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.