Mazda3

Privacy Statement

Privacy

 

Mazda Motor Belux respecteert de privacy van zijn bezoekers. Enkel de door u verstrekte gegevens worden opgenomen in ons bestand en gebruikt voor marktonderzoek en klantenbeheer. U heeft recht op inzage en correctie van de informatie die op u betrekking heeft. Behoudens uw verzet kan deze informatie doorgegeven worden aan Mazda verdelers of aan contractuele partners. Briefwisseling in dit verband kunt u richten , Dept. Marketing, Mazda Belux, Blaasveldstraat te 2830 Willebroek . Eenieder die doet blijken van zijn identiteit heeft het recht van toegang tot de gegevens welke op hem betrekking hebben. U kan deze gegevens kosteloos en zonder enige motivering raadplegen, alsook kan U zich tegen het gebruik daarvan verzetten en desgevallend om verbetering van onjuiste informatie verzoeken.

 

Verzamelen en verwerken van gegevens in het voertuig

 

Gegevens opgeslagen door de bestuurder

Normaal gesproken kunnen alle gegevens die door de bestuurder in het voertuig zijn opgeslagen, zoals telefonische contactpersonen, navigatiebestemmingen en favorieten op elk moment worden verwijderd.


Gegevensopslag in het voertuig
Veel elektronische componenten in uw auto bevatten gegevensopslagmiddelen, voor de tijdelijke of permanente opslag van technische gegevens zoals de voertuigstatus, gebeurtenissen en foutmeldingen. In het algemeen worden deze technische gegevens gebruikt om de toestand van een component, module, systeem of de omgeving bij te houden:

 

  • Gebruiksomstandigheden van systeemcomponenten (bijvoorbeeld vulniveaus)
  • Statusberichten van het voertuig of van individuele componenten (bijvoorbeeld de wielsnelheid/rijsnelheid, afremming, zijwaartse versnelling)
  • Storingen en defecten in belangrijke systeemcomponenten (bijvoorbeeld de lichten en de remmen)
  • Respons van het voertuig op uitzonderlijke rijsituaties (bijvoorbeeld in werking treden van een airbag, activering van systemen voor stabiliteitsregeling)
  • Omgevingsfactoren (bijvoorbeeld temperatuur)


Deze gegevens zijn uitsluitend van technische aard en worden niet alleen gebruikt voor de identificatie en oplossing van problemen, maar ook voor het optimaliseren van de functies van het voertuig. Bewegingsprofielen van gereden routes kunnen niet uit deze gegevens worden afgeleid.


Bij een garagebezoek (bijvoorbeeld voor reparaties, onderhoudswerkzaamheden, garantiediensten, kwaliteitscontrole) kan deze technische informatie uit het geheugen voor gebeurtenissen en foutmeldingen worden gedownload door medewerkers van het onderhoudsnetwerk (waaronder Mazda Motor Corporation en, zo nodig, andere bedrijven en partners van de Mazda-groep). Hiervoor wordt speciale diagnostische apparatuur gebruikt. Zodra een foutmelding is opgelost, wordt de informatie in het geheugen voor foutmeldingen verwijderd of overschreven.


Tijdens het gebruik van het voertuig kunnen zich omstandigheden voordoen waarin deze technische gegevens in combinatie met andere informatie (schadeformulier, schade aan het voertuig, getuigenverklaringen, enz.) kunnen worden gebruikt om de identiteit van een persoon te achterhalen, mogelijk met de hulp van een expert.


Aanvullende functies die middels een contract met de klant zijn overeengekomen of die wettelijk verplicht zijn, zoals het automatische noodoproepsysteem (eCall), maken het mogelijk dat bepaalde voertuiggegevens vanuit het voertuig worden verzonden.


(Voor Europa)

De Mazda-website bevat meer informatie over gegevensbescherming.

Ga naar: https://www.mazdamotors.eu en zoek de pagina voor uw land.

 

 


U kan ons hiertoe contacteren of contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op volgend adres Mazda Motor Belux, Blaasveldstraat 162 , 2830 Willebroek. U kan tevens het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen op het e-mailadres of zich per gewone post richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.